<

Heat Illness Related Information: Hälsoriskinformation vid värmebölja i Japan

Eftersom temperaturen och luftfuktigheten i vissa delar av Japan kan bli väldigt hög under sommaren är det viktigt att hålla sig informerad och förberedd för att undvika värmeslag och andra värmerelaterade hälsoproblem. Här nedan följer länkar till relevant information från japanska regeringen.

Links to the relevant information provided by the Japanese Government.