Katastrofhjälpspengar efter jordbävningen i Kumamoto-regionen i Kumamoto prefektur år 2016

Juni 2016

Efter jordbävningen, som drabbade framförallt Kumamoto-regionen i Kumamoto prefektur år 2016, har den japanska regeringen beslutat att ta emot katastrofhjälpspengar från utländska regeringar, utländska individer, företag samt japanska medborgare utomlands, enligt nedanstående.

(1) Japanska Ambassaden i Sverige har öppnat följande konto för att ta emot katastrofhjälpspengar.

Kontouppgifter

(2) Om ni önskar ett kvitto, vänligen ring 08-579 353 00 och ange följande:

2. Japanska Röda Korsets insamling

Den 15 juni 2016 avslutade japanska Röda Korset insamlingen från utlandet av katastrofhjälpspengar för jordbävningen i Kumamoto-regionen av Kumamoto prefektur 2016.

3. Lokala kommunstyrelsers konton för mottagande av katastrofhjälpspengar

Lokala kommunstyrelser i de drabbade områdena har också öppnat konton för att ta emot donationer. Vänligen se respektive kommunstyrelses webbplats för mer information. Följande dokument innehåller information om kontot för Kumamoto prefektur, ett av de hårdast drabbade områdena: