Ambassadören

Hälsning från Ambassadör Jun Yamazaki

Jag heter Jun Yamazaki och har blivit tillsatt på posten som Japans ambassadör i Sverige. Den 24 november lämnade jag in mina kreditivbrev till H. M. Konung Carl XVI Gustaf och kunde därefter officiellt påbörja mitt diplomatiska arbete. Det här är första gången som jag befinner mig i Norden, och jag ser mycket fram emot möjligheten att lära mig nya saker om Sverige, detta intressanta europeiska land med sin unika särprägel.

Sverige och Japan upprättade formella diplomatiska kontakter år 1868. Början av Meiji-perioden markerade inledningen på Japans resa mot modernisering, och Sverige var ett av de första länder som Japan knöt vänskapsband med. Sedan dess har Japan och Sverige fördjupat sin relation inom många områden, inte minst i förbindelserna mellan kungafamiljen och kejsarfamiljen, men även inom de politiska, ekonomiska och akademiska sfärerna. Detta har gett oss en gemensam värdegrund, och man kan säga att vi är partner som har mycket att lära av varandra.

Japan och Sverige har ett stort ömsesidigt fokus på innovation. I Japan lägger vi stor vikt vid den tekniska utvecklingen gällande välfärd, miljö, energi och infrastruktur, samtidigt som den nuvarande regeringen Löfven har lyft fram innovation som ett av Sveriges viktigaste politiska områden. Att vi i år har två japanska Nobelpristagare är ett bevis för hur starkt intresset för innovation är i våra båda länder, och det är ytterst glädjande.

När det gäller affärsrelationer har svenska företag under de senaste åren haft stora framgångar i Japan, samtidigt som japanska företag i Sverige har varit aktiva inom många olika områden, vilket visar att japansk högteknologi har gott renommé i Sverige. Premiärminister Abe har genom Abenomics siktat på att öka den ekonomiska aktiviteten i Japan, och han har aktivt bidragit till att försöka knyta ett ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Japan och EU. Vi förväntar oss att se ett fördjupat ekonomiskt samarbete och handelsutbyte mellan Japan och Sverige.

Ett av de politiska områden där premiärminister Abe har gjort de största ansträngningarna är främjandet av en mer framträdande roll för kvinnorna i samhället. I takt med att Japans befolkning åldras kommer kvinnor i arbetslivet att bli en allt viktigare nyckel till fortsatt tillväxt, och därför ligger fokus på att stifta lagar som ger ett samhälle där kvinnorna får möjlighet att skina starkare. Sverige ses ofta som ett föredöme när det gäller jämställdhetsfrågor, och jag är övertygad om att vi har mycket att lära oss av detta.

År 2018 når vi en viktig milstolpe i och med 150-årsjubileet av de diplomatiska kontakterna mellan Japan och Sverige. Allteftersom det närmar sig hoppas jag att vi kommer att stärka banden mellan våra båda länder inom många olika områden, och i min egenskap av Japans ambassadör kommer jag att fortsätta mina ansträngingar för att hjälpa till att realisera detta.

Avslutningsvis vill jag, med tanke på dagens föränderliga situation i det internationella samfundet, nämna att ambassadens främsta uppgift alltid kommer att vara att stötta de japanska medborgare som bor här. Detta arbete är fortlöpande, med en öppen ambassad som mål, och med fortsatta ansträngningar för att förbättra servicen på olika sätt.

Jun Yamazaki
Japans ambassadör i Sverige
Stockholm, november 2015