Aktuellt

Program som bekostas av japanska staten

Student

Studera eller forska i Japan!

Japanska staten erbjuder fullt betalda studier för ungdomar, mellan 17 och 21 år, som efter gymnasiet vill gå på japansk yrkesskola (Specialized Training College) eller universitet (Undergraduate), samt för akademiker under 35 år vilka efter examen vill fördjupa sina studier (Research).

Gör en intresseanmälan nu!

Nyheter

9th International MANGA Award

Bidrag tas nu emot till den nionde omgången av International MANGA Award, ett pris för att främja det stora internationella intresset för manga. Information om hur man söker finns via länken ovan samt på Facebook. Bidrag som skickas in hit till Japanska Ambassaden i Sverige ska adresseras till Kultur- och informationsavdelningen, och försändelsen ska vara märkt "The 9th International MANGA Award". Ansökningsperiod mellan 27 april och 12 juni 2015.

"We Are Tomodachi Disaster Prevention Edition 2015" Released

9 mars 2015. We Are Tomodachi är en elektronisk tidskrift som syftar till att fördjupa förståelsen för den japanska regeringens politik och olika saker som lockar med Japan, till exempel japansk mat och olika resmål i Japan. Det senaste numret, om katastrofriskreducering, finns tillgängligt nu.

"Abenomics" is progressing!

9 mars 2015. Senaste nytt om Abenomics, premiärminister Abes ekonomiska politik, på webbplatsen för Japans premiärministers kansli.

New Statement by Prime Minister of Japan regarding the hostage incident of Japanese nationals in Syria

(February 1, 2015)

Statement by Prime Minister Shinzo Abe regarding the hostage incident of Japanese nationals in Syria

(January 25, 2015)

Press Conference by Prime Minister Abe during his Visit to the Middle East

(January 20, 2015)

Message from Japan regarding the incident on warning of Japanese nationals' execution

(January 20, 2015)

Studier och stipendier

Forskningsstudier i Japan – Research Students

Forskningsstudier i Japan under ett och ett halvt eller två år för dem under 35 år som har en akademisk examen och vars forskning har någon koppling till Japan. Den första etappen administrerades tidigare av Svenska Institutet, men nu ska istället en intresseanmälan göras direkt till Japanska Ambassaden, gärna så fort som möjligt men senast i mitten av maj 2015.

Studera på japanskt universitet – Undergraduate Students

Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald universitetsutbildning i Japan. Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 juni 2015 (anmälan minst en vecka innan).

Studera på japansk yrkesskola – Specialized Training College Students

Stipendium avsett för dem mellan 17 och 21 år som har avslutat sin gymnasieutbildning och vill få en betald yrkesutbildning i Japan. Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 juni 2015 (anmälan minst en vecka innan).

Individuella program som kan sökas via ambassaden

För att underlätta för dem som vill söka de individuella stipendier och studieprogram som kan sökas via Japanska Ambassaden i Sverige har vi sammanställt denna översikt.

Övrigt

Dagar då ambassaden har stängt under 2015

En lista över de särskilda dagar då vi har stängt under året, vilket kan vara viktigt att kontrollera för den som har ett ärende hit.

Aktiviteter

Mars 2015

FANUC Nordics öppningsceremoni

Den 26 mars var ambassadör Morimoto inbjuden till det japanska företaget FANUC:s öppningsceremoni på deras nya nordiska kontor i Sollentuna.

Konferens angående frihandel och ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

Den 13 mars hölls på Handelshögskolan i Stockholm en konferens angående frihandel och ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, arrangerad av European Institute of Japanese studies (EIJS).

Nobel Prize Dialogue Tokyo 2015

Den 1 mars hölls Nobel Prize Dialogue Tokyo 2015 på Tokyo International Forum i Japan, och Ambassadör Morimoto närvarade.

Februari 2015

Möte med biståndsminister Isabella Lövin

Den 25 februari hade ambassadör Morimoto ett möte med Sveriges biståndsminister Isabella Lövin, som planeras vara närvarande vid FN:s tredje världskonferens om katastrofriskreducering, vilken hålls i Sendai i mars.

Möte med Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson

Den 24 februari bjöd ambassadör Morimoto in överbefälhavare (ÖB) Sverker Göransson inför det officiella besöket i Japan.

Ceremoni för överlämning av Japans utrikesministers utmärkelse till Åke Nordgren

Den 13 februari överlämnade ambassadör Morimoto Japans utrikesministers utmärkelse för år 2014 till Sakesamurajen Åke Nordgren.

Diskussion med Dr Satoru Tanaka från japanska kärnkraftsregleringsmyndigheten NRA

Den 5 februari träffade ambassadör Morimoto Satoru Tanaka, ledamot vid den japanska kärnkraftsregleringsmyndigheten NRA (The Nuclear Regulation Authority), för att bland annat diskutera den japanska och svenska energisituationen.

Januari 2015

Studenter tävlade i att hålla tal på japanska

Den 24 januari hölls den första tävlingen i att hålla tal på japanska i Sverige. Tävlingen ägde rum på Stockholms universitet, och tävlingskommittén bestod av representanter för Japanska Ambassaden, Avdelningen för japanska vid Stockholms universitet, Japanese Businessmen's Club och Japanska Föreningen i Stockholm.

Ambassadör Morimotos besök till Östergötlands län

Den 22 till den 23 januari besökte ambassadören Östergötlands län på inbjudan av landshövding Elisabeth Nilsson.

Nyårsmottagning 2015

Den 20 januari hölls en nyårsmottagning på ambassadörens residens, med inbjudna representanter för de japanska föreningarna i Sverige och Japanese Businessmen's Club, samt andra personer som arbetar för att introducera japansk kultur i Sverige.

Ambassadör Morimoto på artighetsvisit hos Försvarsminister Hultqvist

Den 19 januari avlade ambassadör Morimoto en artighetsvisit hos försvarsminister Peter Hultqvist.

Statssekreterare Yamagiwa på besök i Sverige

Mellan den 12 och 14 januari var statssekreterare Daishiro Yamagiwa från Departementet för Ekonomi, Handel och Industri (METI) i Sverige för att möta representanter för det svenska näringslivet.